Php

Recent Posts

Hướng dẫn cài đặt XAMPP, PHP 5.6 trên Windows

xampp-logo-trio1

Bất kì lập trình viên nào cũng sẽ cần phải thiết lập môi trường lập trình thích hợp ở trên máy của mình để có thể bắt đầu code. Với đặc thù của PHP thì để bắt đầu code chúng ta cũng cần setup một môi trường thích hợp để có thể chạy website của chính mình. Để nói cụ ...

Read More »